Translatica, kierunek angielsko-polski
executive committee rzeczownik;
komitet wykonawczy finanse, prawo;
prezydium;
gremium książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich