Translatica, kierunek angielsko-polski
exception rzeczownik;
wyjątek językoznawstwo, informatyka;
zarzut;
sprzeciw;
sytuacja wyjątkowa informatyka;
rekordowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich