Translatica, kierunek angielsko-polski
exalt czasownik;
wywyższać książkowe, oficjalne;
wywyższyć książkowe, oficjalne;
wynosić książkowe, oficjalne;
chwalić;
pobudzać;
opiewać;
podnosić;
sławić literackie;
wysławiać literackie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich