Translatica, kierunek angielsko-polski
estimate rzeczownik;
kosztorys finanse, handel;
ocena;
szacunek finanse;
wycena;
kalkulacja finanse, handel;
wstępna kalkulacja finanse, prawo;
preliminarz budżetowy administracja;
estymator;
estymacja;
ocenowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich