Translatica, kierunek angielsko-polski
eradicate czasownik;
wykorzenić przenośne;
wykorzeniać przenośne;
wytępić biologia, medycyna;
wyplenić przenośne;
wypleniać przenośne;
likwidować eufemizm;
tępić;
wyrywać z korzeniami techniczny;
zlikwidować techniczny;
trzebić;
usuwać;
wygubić techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich