Translatica, kierunek angielsko-polski
equal przymiotnik;
równy techniczny;
jednakowy;
jednaki;
jednolity;
podobny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich