Translatica, kierunek angielsko-polski
e-admin rzeczownik; → e-admin
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich