Translatica, kierunek angielsko-polski
draw back czasownik;
cofnąć;
cofać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich