Translatica, kierunek angielsko-polski
dost czasownik;
robić;
zrobić;
odbywać;
wykonać;
odbyć;
pisać;
napisać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich