Translatica, kierunek angielsko-polski
dive czasownik;
nurkować sport;
pikować lotnictwo;
zanurzać;
zanurzyć;
skakać;
dać nurka potoczne, nieoficjalne;
dawać nura potoczne, nieoficjalne;
dać nura potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich