Translatica, kierunek angielsko-polski
distribution rzeczownik;
rozkład;
podział;
rozdział;
rozmieszczenie biologia, medycyna;
repartycja książkowe, oficjalne;
rozprowadzenie techniczny;
rozdzielnictwo książkowe, oficjalne;
rozsyłka;
dystrybucyjny ekonomia, handel;
rozdanie;
rozrząd;
rozproszenie techniczny;
rozkłady;
rozdawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich