Translatica, kierunek angielsko-polski
dead przysłówek;
całkowicie ang. brytyjska;
zupełnie ang. brytyjska;
bez napięcia informatyka, elektryka;
martwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich