Translatica, kierunek angielsko-polski
dactyloscopic przymiotnik; → daktyloskopijny
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich