Translatica, kierunek angielsko-polski
dactyl rzeczownik; → daktyl literatura
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich