Translatica, kierunek angielsko-polski
custody rzeczownik;
areszt prawo;
opieka;
piecza książkowe, oficjalne;
kuratela prawo, książkowe, oficjalne;
dozór;
nadzór;
ochrona;
kustodia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich