Translatica, kierunek angielsko-polski
critical przymiotnik;
krytyczny chemia, medycyna, fizyka jądrowa;
przełomowy techniczny;
kryzysowy;
kluczowy;
istotny;
rozstrzygający techniczny;
ważny;
poważny;
doniosły techniczny;
krytykujący techniczny;
nieprzychylny książkowe, oficjalne;
graniczny książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich