Translatica, kierunek angielsko-polski
court czasownik;
zalecać się celownik;
zalecać potoczne, nieoficjalne;
umizgać się literackie;
zabiegać;
umizgać celownik, książkowe, oficjalne;
szukać;
adorować;
umizgiwać się literackie;
starać;
zalecić potoczne, nieoficjalne;
umizgiwać celownik, książkowe, oficjalne;
umizgnąć celownik, książkowe, oficjalne;
postarać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich