Translatica, kierunek angielsko-polski
consign czasownik;
wysyłać;
konsygnować finanse, prawo;
wysłać;
wysyłać towar finanse, prawo;
składać;
wręczyć;
wręczać;
wyrzucać;
oddawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich