Translatica, kierunek angielsko-polski
confirm czasownik;
potwierdzać prawo, informatyka;
potwierdzić medycyna, informatyka;
zatwierdzić medycyna, administracja, prawo, techniczny;
zatwierdzać administracja, prawo, informatyka;
bierzmować religia;
konfirmować religia;
utwierdzać książkowe, oficjalne;
ratyfikować prawo;
utwierdzić książkowe, oficjalne;
umacniać;
umocnić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich