Translatica, kierunek angielsko-polski
compromise rzeczownik;
kompromis prawo, książkowe, oficjalne;
ugoda;
poważne naruszenie informatyka;
konsensus książkowe, oficjalne;
układ;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich