Translatica, kierunek angielsko-polski
commence czasownik;
zaczynać;
rozpoczynać prawo;
zacząć;
począć;
wszcząć bezpieczeństwo publiczne;
wszczynać bezpieczeństwo publiczne;
przystąpić prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich