Translatica, kierunek angielsko-polski
coincident przymiotnik;
zbieżny książkowe, oficjalne;
zgodny książkowe, oficjalne;
pokrywający się książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich