Translatica, kierunek angielsko-polski
climate rzeczownik;
klimat przenośne;
atmosfera przenośne, potoczne, nieoficjalne;
nastrój;
aura;
klimatowy;
aurowy;
klimat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich