Translatica, kierunek angielsko-polski
clean-cut przymiotnik;
jasny;
wyraźny;
oczywisty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich