Translatica, kierunek angielsko-polski

circumflex accent rzeczownik;
daszek drukarstwo;
akcent przeciągły językoznawstwo;
akcent cyrkumfleksowy językoznawstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich