Translatica, kierunek angielsko-polski
chronicle rzeczownik;
kronika;
latopis;
dziejopisarstwo książkowe, oficjalne;
kroniki;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich