Translatica, kierunek angielsko-polski
cash czasownik;
spieniężyć książkowe, oficjalne;
spieniężać książkowe, oficjalne;
opłacić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich