Translatica, kierunek angielsko-polski
calm down czasownik;
uspokoić ang. brytyjska, ang. amerykańska;
uspokajać ang. brytyjska, ang. amerykańska;
uciszyć ang. brytyjska, ang. amerykańska, przenośne;
udobruchać ang. brytyjska, ang. amerykańska;
uciszać ang. brytyjska, ang. amerykańska, przenośne;
cichnąć;
milknąć;
folgować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich