Translatica, kierunek angielsko-polski
bode czasownik;
wróżyć;
rokować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich