Translatica, kierunek angielsko-polski
bellow czasownik;
ryczeć;
wyć potoczne, nieoficjalne;
beczeć;
zaryczeć;
grzmieć;
ryknąć;
krzyczeć;
zawyć potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich