Translatica, kierunek angielsko-polski
be relevant czasownik; → mieć znaczenie bezpieczeństwo publiczne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich