Translatica, kierunek angielsko-polski
assignment rzeczownik;
cesja prawo;
zadanie;
wyznaczenie audiotechnika, radio;
przypisanie informatyka;
przydzielenie techniczny;
misja;
wyznaczone zadanie ekonomia, prawo;
przelew;
przelew praw finanse, prawo;
asygnata;
nominacja;
akt cesji;
zadania;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich