Translatica, kierunek angielsko-polski
approximate czasownik;
aproksymować matematyka;
przybliżać techniczny;
zbliżać;
zbliżyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich