Translatica, kierunek angielsko-polski
apprenticeship rzeczownik;
praktyka;
aplikacja;
staż;
termin archaiczne, celownik;
nauka zawodu szkolnictwo;
nauka;
szkolenie;
czeladnictwo techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich