Translatica, kierunek angielsko-polski
annal rzeczownik;
rocznik historia;
kronika;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich