Translatica, kierunek angielsko-polski
ambiguous przymiotnik;
dwuznaczny techniczny;
niejednoznaczny informatyka;
wieloznaczny językoznawstwo;
niejasny;
wątpliwy;
zagadkowy;
niepewny;
amfiboliczny techniczny;
mętny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich