Translatica, kierunek angielsko-polski
adequacy rzeczownik;
adekwatność językoznawstwo;
pełność matematyka, techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich