Translatica, kierunek angielsko-polski
abrogate czasownik;
uchylać;
anulować;
abrogować prawo;
uchylić;
znosić;
odwołać;
kasować;
usunąć;
znieść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich