Translatica, kierunek angielsko-polski
abet czasownik;
podżegać prawo;
pomagać;
judzić;
namawiać prawo;
być wspólnikiem prawo;
szczuć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich