Translatica, kierunek angielsko-polski
WC rzeczownik;
szalet;
WC ang. brytyjska;
ubikacja ang. brytyjska;
toaleta;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich