Translatica, kierunek angielsko-polski
Sabatier rzeczownik; → Sabatier
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich