Translatica, kierunek angielsko-polski
Qita Ghazzah rzeczownik; → Strefa Gazy
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich