Translatica, kierunek angielsko-polski
MD rzeczownik; → dyrektor naczelny zarządzanie
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich