Translatica, kierunek angielsko-polski
Dacron rzeczownik;
tergalowy;
tergal włókiennictwo;
dakronowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich