Translatica, kierunek angielsko-polski
D rzeczownik;
dwójka szkolnictwo;
dwója szkolnictwo, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich