Translatica, kierunek angielsko-polski
Babylonian captivity rzeczownik; → niewola babilońska biblia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich