wolno

Słownik polsko-angielski PWN

wolno3 cz. modal.
wolno mi to robić I’m allowed to do it
tu nie wolno palić smoking is not allowed here
wolno2 przysł. (swobodnie)
dom wolno stojący detached house
wolno1 przysł. (powoli) slowly

Translatica, kierunek polsko-angielski

wolno czasownik, predykatyw;
free;
slow;
loose;
may;
wolno przysłówek;
slowly;
slow;
freely;
loosely;
slackly;
clearly;
free;
wolno chodzący przymiotnik; → free-roaming

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „wolno” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

wolno
(pomału) langsam
(można) dürfen
czy wolno mi...? darf ich...?
nie wolno ci tego mówić 〈robić〉 das darfst du nicht sagen 〈tun〉

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

wolno przysłówek;
langsam;
frei;
man darf;
wolno przymiotnik, nieodmienny;
befreit;
wolno czasownik, predykatyw;
freigeben;

Słownik polsko-włoski PWN

wolno
1. adv lentamente, piano
jechać wolno andare piano
proszę mówić wolniej parli più lentamente per favore
2. v è permesso, si può
jeśli wolno se è lecito

Słownik polsko-rosyjski PWN

wolny
1 свободный
2 (powolny) медленный
3 (wolny od czegoś, nie podlegający czemuś) не подлежащий чему-н.
nie wolno (nie można) нельзя
wolno
1 (można) можно
2 (ostrożnie, powoli) тихо
wolny bieg тихий ход
wolny od cła беспошлинный

Translatica, kierunek angielsko-polski

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich