noga za nogą

Translatica, kierunek polsko-angielski

brać nogi za pas czasownik, aspekt niedokonany;

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

brać nogi za pas czasownik, aspekt niedokonany;
brać nogi za pas czasownik, aspekt niedokonany;
die Beine in die Hand nehmen potoczne, nieoficjalne;
die Beine unter die Arme nehmen potoczne, nieoficjalne;
wziąć nogi za pas czasownik, aspekt dokonany;
die Beine in die Hand nehmen potoczne, nieoficjalne;
die Beine unter die Arme nehmen potoczne, nieoficjalne;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich