można

Słownik polsko-angielski PWN

można cz. modal. (możliwość)
ten zegar można jeszcze naprawić this clock can still be repaired; (przyzwolenie)
nie można tego dotykać you mustn’t touch it
czy można? can I?, may I?; (propozycja, prośba)
można pana prosić o otwarcie drzwi? could you open the door, please?

Translatica, kierunek polsko-angielski

można czasownik, predykatyw;
one can;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „można” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

można
man kann
(wolno) man darf
(czy) można? darf ich? dürfen wir?
można wytrzymać es geht, es lässt sich aushalten

Słownik polsko-włoski PWN

można adv è possibile, si può
jeśli będzie można se sarà possibile
można przymierzyć? posso provare?
można wejść? è permesso? si può entrare?

Słownik polsko-rosyjski PWN

można
1 можно
2 (jest możliwe, wykonalne) возможно
czy można
1 (w pytaniu o zgodę) можно
2 (w ugrzecznionym pytaniu o zgodę: w połączeniach z bezokolicznikiem) разрешите
nie można
1 (nie wolno) нельзя
2 (nie jest wykonalne) невозможно
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich