Translatica, kierunek angielsko-polski
free czasownik;
uwolnić;
uwalniać techniczny;
wyzwolić chemia, medycyna, książkowe, oficjalne;
zwolnić;
wyzwalać książkowe, oficjalne;
zwalniać;
oswobodzić książkowe, oficjalne;
oswobadzać książkowe, oficjalne;
wolno;
wyswobadzać książkowe, oficjalne;
wyswobodzić książkowe, oficjalne;
oswabadzać książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich